04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж с.Опан, ЦДГ с.Опан и ЦДГ с.Бял извор

Процедура номер: 12 / вторник, 12 януари 2016
Открита процедура
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2008-0001
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация