04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, с настройка тип „Вариопреса“; Употребяван товарен автомобил тип „Самосвал“ и нова тракторна косачка

Процедура номер: 53 / сряда, 26 октомври 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0010
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация