04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ОПАН

Процедура номер: 72 / сряда, 04 април 2018
Състояние: Активна
Номер в АОП : 00971-2018-0004
Електронна преписка

Номер: 8 / четвъртък, 12 юли 2018

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация