04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

"Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Опан за срок от 12 (дванадесет) календарни месеца"

Процедура номер: 95 / четвъртък, 13 август 2020
Открита процедура
Състояние: Активна
Номер в АОП : 00971-2020-0009
Електронна преписка

Поради отпаднало задължение за изпращане на офертите на хартиен носител , заради изцяло електронния прием на оферти и на основание чл. 180,ал 2 от ЗОП, Документацията е променена съгласно изискванията.

Номер: 124 / четвъртък, 13 август 2020

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация