04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

"ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ С.ОПАН, ДГ С.БЯЛ ИЗВОР И ОБУ "ХРИСТО БОТЕВ" С.ОПАН, ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ "ТОПЪЛ ОБЯД"

Процедура номер: 89 / четвъртък, 19 декември 2019
Открита процедура
Състояние: Активна
Номер в АОП : 20191213-00971-0013
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация