04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с.Опан, ДГ с.Бял извор и ОбУ "Христо Ботев" с.Опан, Обществена трапезария "Топъл обяд"

Процедура номер: 79 / сряда, 31 октомври 2018
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2018-0006
Електронна преписка

Номер: 9 / сряда, 19 декември 2018

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация