04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с.Опан, ДГ с.Бял извор и Обществена трапезария "Топъл обяд"

Процедура номер: 65 / четвъртък, 02 ноември 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 000817917
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация