04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на 1 бр. товарен и 1 бр. товарен високо проходим автомобил

Процедура номер: 63 / петък, 06 октомври 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9069045
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация