04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка на 1 бр. товарен автомобил - бордови с падащ борд

Процедура номер: 64 / сряда, 18 октомври 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9069417
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация