04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка и разпръскване на трошено-каменна фракция /чакъл/ за нуждите на община Опан

Процедура номер: 75 / вторник, 24 юли 2018
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9078806
Електронна преписка

OPAC OK Solvit Дискриминация