04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка и монтаж на павилион за административно обслужване в село Бащино, община Опан, Област Стара Загора

Процедура номер: 57 / четвъртък, 29 юни 2017
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9065744
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация