04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка чрез покупка на бензин А-95Н и дизелово гориво за нуждите на Община Опан

Процедура номер: 67 / петък, 26 януари 2018
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9072518
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация