04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ-пропан-бутан за нуждите на Община Опан

Процедура номер: 90 / понеделник, 03 февруари 2020
Открита процедура
Състояние: Активна
Номер в АОП : 9096137
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация