04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Доставка чрез покупка на бензин А-95 Н, дизелово гориво и газ-пропан-бутан за нуждите на Община Опан

Процедура номер: 80 / четвъртък, 17 януари 2019
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 9084950
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация