04101 / 22 60 opan@mail.bg

ДГ "Изворче", с. Бял извор

ДЕТСКА ГРАДИНА „ИЗВОРЧЕ” 
село БЯЛ ИЗВОР, ОБЩИНА ОПАН


пощ.код: 6073

тел.: 04103/23-26

е-mail: info-2410501@edu.mon.bg

Директор с група

Димитрина Недкова Динева

0885/ 21 86 97

 Учител

Християна Красимирова Петкова

0899/13 27 36

Помощник-възпитател и домакин

Мариана Димитрова Тодорова

0879/ 33 26 60

Помощник-готвач

Тонка Михова Милева

0888/ 64 38 97

OPAC OK Solvit Дискриминация