04101 / 22 60 opan@mail.bg

Декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ДО НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ  27 МИР-СТАРА ЗАГОРА   ДО ЗАМ. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ  И МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ…

OPAC OK Solvit Дискриминация