04101 / 22 60 opan@mail.bg

ДЕКЛАРАЦИИ 2021

Файлове:

1. Митко Бонев_.pdf 1. Митко Бонев_.pdf
2. Яница Рачова_.pdf 2. Яница Рачова_.pdf
3. Костадинка Недялкова_.pdf 3. Костадинка Недялкова_.pdf
4. Величка Тонева_.pdf 4. Величка Тонева_.pdf
5. Гергана Малчева_.pdf 5. Гергана Малчева_.pdf
6. Данка Вълчева_.pdf 6. Данка Вълчева_.pdf
7. Димитър Павлов_.pdf 7. Димитър Павлов_.pdf
8. Николай Петков_.pdf 8. Николай Петков_.pdf
9. Росена Хаджиева_.pdf 9. Росена Хаджиева_.pdf
10. Татяна Запрянова_.pdf 10. Татяна Запрянова_.pdf
11. Антония Грозева_.pdf 11. Антония Грозева_.pdf
12. Милена Жекова_.pdf 12. Милена Жекова_.pdf
13. Диана Динева_.pdf 13. Диана Динева_.pdf
14. Джена Джекова_.pdf 14. Джена Джекова_.pdf
15. Нела Костадинова_.pdf 15. Нела Костадинова_.pdf
16. Янка Генева_.pdf 16. Янка Генева_.pdf
17. Атанаска Стефанова_.pdf 17. Атанаска Стефанова_.pdf
18. Гергана Петкова_.pdf 18. Гергана Петкова_.pdf
19. Доротея Жекова_.pdf 19. Доротея Жекова_.pdf
20. Данка Тенева_.pdf 20. Данка Тенева_.pdf
21. Данка Василева_.pdf 21. Данка Василева_.pdf
22. Динка Жекова_.pdf 22. Динка Жекова_.pdf
23. Динко Динев_.pdf 23. Динко Динев_.pdf
24. Бонка Радоева_.pdf 24. Бонка Радоева_.pdf
25. Митко Василев_.pdf 25. Митко Василев_.pdf
26. Митко Василев_.pdf 26. Митко Василев_.pdf
27. Боньо Бонев_.pdf 27. Боньо Бонев_.pdf
28. Иван Кирчев_.pdf 28. Иван Кирчев_.pdf
29. Галина Колева_.pdf 29. Галина Колева_.pdf
30. Христо Славов_.pdf 30. Христо Славов_.pdf
31. Георги Митев_.pdf 31. Георги Митев_.pdf
32. Янка Георгиева_.pdf 32. Янка Георгиева_.pdf
33. Динко Динев_.pdf 33. Динко Динев_.pdf
34. Златка Динева_.pdf 34. Златка Динева_.pdf
35. Кръстина Иванова_.pdf 35. Кръстина Иванова_.pdf
36. Наско Янчев_.pdf 36. Наско Янчев_.pdf
37. Тенко Тенев_.pdf 37. Тенко Тенев_.pdf
38. Христо Христов_.pdf 38. Христо Христов_.pdf
39. Росица Колева_.pdf 39. Росица Колева_.pdf
40. Миглена Койчева_.pdf 40. Миглена Койчева_.pdf
41. Нина Желязкова_.pdf 41. Нина Желязкова_.pdf
42. Димитрина Танева_.pdf 42. Димитрина Танева_.pdf
43. Николай Димов_.pdf 43. Николай Димов_.pdf
44. Златка Костова_.pdf 44. Златка Костова_.pdf
45. Антония Гичева_.pdf 45. Антония Гичева_.pdf
46. Красимира Гинева_.pdf 46. Красимира Гинева_.pdf
47. Донка Славова_.pdf 47. Донка Славова_.pdf
48. Слави Славов_.pdf 48. Слави Славов_.pdf
49. Слави Славов_.pdf 49. Слави Славов_.pdf
50. Петър Динев_.pdf 50. Петър Динев_.pdf
51. Мария Вълева_.pdf 51. Мария Вълева_.pdf
52. Ганка Велева_.pdf 52. Ганка Велева_.pdf
53. Венелин Милев_.pdf 53. Венелин Милев_.pdf
54. Елена Динева_.pdf 54. Елена Динева_.pdf
55. Данка Вълчева_.pdf 55. Данка Вълчева_.pdf
56. Добринка Желязкова_.pdf 56. Добринка Желязкова_.pdf
57. Павлина Мирчева_.pdf 57. Павлина Мирчева_.pdf
58. Светла Михова_.pdf 58. Светла Михова_.pdf
59. Виолета Йорданова_.pdf 59. Виолета Йорданова_.pdf
60. Севда Нанаджиева_.pdf 60. Севда Нанаджиева_.pdf
61. Иванка Тотева_.pdf 61. Иванка Тотева_.pdf
62. Марио Делийски_.pdf 62. Марио Делийски_.pdf
63. Пенка Петрова_.pdf 63. Пенка Петрова_.pdf
64. Росен Димов_.pdf 64. Росен Димов_.pdf
65. Румен Динев_.pdf 65. Румен Динев_.pdf
66. Митко Иванов_.pdf 66. Митко Иванов_.pdf
67. Иван Иванов_.pdf 67. Иван Иванов_.pdf
68. Иван Иванов_.pdf 68. Иван Иванов_.pdf
69. Румен Динев_.pdf 69. Румен Динев_.pdf
70. Силвия Койчева_.pdf 70. Силвия Койчева_.pdf
71. Кольо Колев_.pdf 71. Кольо Колев_.pdf
72. Рени Асенова_.pdf 72. Рени Асенова_.pdf
73.  Яница Рачова_.pdf 73. Яница Рачова_.pdf
74. Радка Петкова_.pdf 74. Радка Петкова_.pdf
75. Господин Иванов_.pdf 75. Господин Иванов_.pdf
76. Господин Русев_.pdf 76. Господин Русев_.pdf
77. Божанка Иванова_.pdf 77. Божанка Иванова_.pdf
78. Гергана Георгиева_.pdf 78. Гергана Георгиева_.pdf
79. Донка Иванова_.pdf 79. Донка Иванова_.pdf
80. Николина Генева - Янчева_.pdf 80. Николина Генева - Янчева_.pdf
81. Златина Петрова_.pdf 81. Златина Петрова_.pdf
82. Снежана Гочева_.pdf 82. Снежана Гочева_.pdf
83. Иванка Петрова_.pdf 83. Иванка Петрова_.pdf
84. Марийка Атанасова_.pdf 84. Марийка Атанасова_.pdf
85. Пенка Димова_.pdf 85. Пенка Димова_.pdf
86 Ивайло Митев.pdf 86 Ивайло Митев.pdf
87 Димитрина Динева.pdf 87 Димитрина Динева.pdf
OPAC OK Solvit Дискриминация