04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Ремонт и поддържане на улична мрежа и общински пътища на територията на община Опан”

Процедура номер: 91 / четвъртък, 06 февруари 2020
Открита процедура
Състояние: Активна
Номер в АОП : 00971-2020-0001
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация