04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

„Авариен ремонт на участъци от Път SZR2112 /III-503, Опан-Симеоновград/ - Столетово 1,5 км и Път SZR2112 /III-503, Опан-Симеоновград/ - Васил Левски - Бащино 3,3 км.“

Процедура номер: 68 / петък, 09 март 2018
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2018-0001
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация