04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Актуализация на технически проект на обект "Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, училище "Христо Ботев" с.Опан" - част Архитектура, съдържаща Архитектурно заснемане, вътрешен ремонт, обзавеждане и оборудване. за обект "

Процедура номер: 46 / четвъртък, 01 септември 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0008
Електронна преписка

Номер: 1 / четвъртък, 01 септември 2016

Файлове:

OPAC OK Solvit Дискриминация