04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Актуализация на технически проект на обект "Основен ремонт, благоустрояване, спортни площадки и озеленяване на двор, училище "Христо Ботев" с.Опан"

Процедура номер: 47 / четвъртък, 01 септември 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0007
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация