04101 / 22 60 opan@mail.bg

Община Опан - ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Актуализация на работен проект " Възстановяване и разширение на мост върху дере с. Бяло поле, община Опан"

Процедура номер: 40 / вторник, 05 април 2016
Състояние: Приключена
Номер в АОП : 00971-2016-0003
Електронна преписка
OPAC OK Solvit Дискриминация