04101 / 22 60 opan@mail.bg

1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С HIV/СПИН

Учениците от ОУ „Христо Ботев” – Опан съвместно с местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Опан отбелязаха 1-ви декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН. Ученици от осми клас раздадоха сред съучениците си информационната брошура „Бъди свободен – направи си теста!”, която е част от Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването. Младите доброволци се включиха и в изработването на червени панделки – международния символ на анти-СПИН кампанията като по този начин изразиха солидарността си към хората, живеещи с ХИВ.

OPAC OK Solvit Дискриминация