04101 / 22 60 opan@mail.bg

Добре дошли в община Опан!

Общата площ на общината е 257 хил. дка. В състава й са 13 села с типично историческо и културно наследство. Община Опан е житницата на… За община Опан

Заповядайте в изцяло обновения уебсайт на Община Опан!

От новата година, сайтът на Община Опан беше изцяло обновен и вече може да бъде достъпен дори през мобилен телефон. Отзивчивият дизайн и функционалност са една от последните тенденции в уеб разработките… За Сайта

Новини

Всички

Обяви и съобщения

ПОКАНА за Публично обсъждане на Стратегия за управление на общинската собственост, Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост и Проекта за Бюджет на община Опан за 2020 г.

Всички

Проекти

Всички