04101 / 22 60 opan@mail.bg

Заместник-кмет

 

Иван Иванов

Стая № 23, Етаж 3

Телефон: 04101/22 60

Електронна поща: ivan.ivanov@opan.bg

Функциите на заместник-кмета по "Бюджет, строителство, устройство на територията, европейски политики и социални дейности, общинска собственост, стопанска политика, екология, обществен ред и сигурност" са:

 

1. Общинските финанси, данъци и такси;

2. Устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. Строителството, благоустрояването и комуналните дейности;

4. Социалните услуги;

5. Здравеопазването;

6. Европейските политики;

7. Обществените поръчки.

8. Общинската собственост и общинските предприятия;

9. Стопанските дейности;

10. Опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

11. Етническите и демографските въпроси;

12. Действията по защита на населението при бедствия, аварии и кризи;

13. В рамките на компетентността на общината осъществява връзката и координацията на съвместната работа с органите на МВР и другите институции по въпросите на обществения ред, безопасността на движението и спазването на законността на територията на общината.