04101 / 22 60 opan@mail.bg

Структура

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА И ДЛЪЖНОСТНИ НАИМЕНОВАНИЯ Име, презиме, фамилия етаж, стая № телефон
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция "Финанси, административно-правно и информационно обслужване и управление на собствеността"
Директор Татяна Янчева Запрянова ет.2, ст.№10 04101/2260
Главен счетоводител Милена Костова Христова ет.2, ст.№9 04101/2282
Главен експерт "Бюджет" Каролина Георгиева Пенчева ет.2, ст.№13 04101/2260
Главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка, гражданска защита и класифицирана информация" Динко Иванов Динев ет.3, ст.№30 04101/2260
Старши счетоводител Диана Димитрова Иванова ет.2, ст.№21 04101/2260
Главен специалист "Административно обслужване и Човешки ресурси" Величка Руменова Савова ет.2, ст.№11 04101/2289
Главен специалист "ГРАО и информац.обслужване" Златина Петрова ет.2, ст.№8 04101/2289
Старши специалист - касиер Пенка Димитрова Петкова ет.2, ст.№12 04101/2260
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ Дирекция "Териториално развитие, инвестиционна политика и европейска интеграция"
Директор Виолета Петкова Кирева ет.3, ст.25 04101/2260
Главен архитект Иван Райнов ет.3, ст.24  
Главен експерт "Строителство и инвеститорски контрол"   ет.3 ,ст.№25 04101/2260
Главен експерт "Обществени поръчки" Тихомир Чилев Чилев ет.3, ст.№32 04101/2260
Специалист "Култура и младежки дейности"

 

ет.2, ст.№8 04101/2289
Главен експерт "Социални дейности" Пенка Вълчева Георгиева ет.1, ст.4 04101/2390
Младши експерт "Здравеопазване" Росица Николаева Колева ет.1, ст.4 04101/2390
Младши експерт "Общинска собственост и стопанска политика"   ет.3, ст.№32 04101/2260
Младши експерт "Икономическо развитие и екология"   ет.3, ст.№28 04101/2260
Младши експерт "Инвестиционна политика и европейска интеграция" Гергана Стефанова Арнаудова ет.3, ст.№28 04101/2260
Главен специалист "Кадастър и регулация" Мария Колева Вълева ет.3, ст.№24 04101/2260
Старши специалист "Кадастър и регулация"   ет.3, ст.№24 04101/2260
Младши експерт "Приходи" Светла Трендафилова Белева ет.1, ст.№3 04101/2311
Счетоводител "Местни приходи"   ет.1, ст.№1 04101/2311
Специалист "Касиер - събирач местни приходи" Диана Жекова Динева ет.1, ст.№1 04101/2311
Технически сътрудник Донка Иванова Славова ет.2, ст.№6 04101/2260
Технически сътрудник Общински съвет Мария Андреева Димитрова ет.3, ст.№28 04101/2260