04101 / 22 60 opan@mail.bg

Срокове за плащане на данъчни задължения за 2009 година

 

ОБЩИНА ОПАН – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

СРОКОВЕ
ЗА ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ЗА 2009 ГОДИНА

 

ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

на четири равни вноски

 

I-ва вноска    -    от 1 март до 30 април
II-ра вноска    -    до 30 юни
III-та вноска    -    до 30 септември
IV-та вноска    -    до 30 ноември

 

ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – на две равни вноски


I-ва вноска    -    до 31 март
II-ра вноска    -    до 30 септември
 

 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК – на четири равни вноски

 


За първо тримесечие        -    от 31 януари
За второ тримесечие        -    до 30 април
За трето тримесечие        -    до 30 юни
За четвърто тримесечие    -    до 31 октомври 

НА ПРЕДПЛАТИЛИТЕ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА СЕ ПРАВИ 5 НА СТО ОТСТЪПКА!!!