04101 / 22 60 opan@mail.bg

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за ползване на воден обект (съгласно чл. 62а, ал.1 от Закона за водите)

Файлове:

Съобщение.doc Съобщение.doc