04101 / 22 60 opan@mail.bg

Протокол №1 от 26.03.2018г. на Комисия назначена със Заповед №097 от 21.03.2018г. на кмета на община Опан за разпределяне на мери и пасища на територията на община Опан

Файлове:

Протокол № 1.pdf Протокол № 1.pdf