04101 / 22 60 opan@mail.bg

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Опан

Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Опан. Наредбата не се отнася за кучета на МНО, МВР, Планинска спасителна служба и други организации на бюджетна издръжка, използващи кучета със специално предназначение.

 

Целият документ можете да разгледате в прикачените файлове.