04101 / 22 60 opan@mail.bg

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

По реда и условията, предвидени в тази Наредба, се провеждат публични търгове и конкурси за сключване на правни сделки по управление и разпореждане с имущество на община Опан.

 

Целият документ можете да разгледате в прикачените файлове.