04101 / 22 60 opan@mail.bg

Комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ОПАН

1.    “Бюджет, стопанска политика, социална защита, здравеопазване, образование, култура и спорт” 

Председател: Златина Иванова
Заместник-председател: Жеко Жеков
Член: Пламен Иванов
Член: Тинка Петрова
Член: Тончо Велев

2.    “ТСУ, строителство, комунални дейности и екология”

Председател: Иван Михов
Заместник-председател: Тончо Велев
Член: Георги Митев
Член: Танчо Илчев
Член:Румяна Динева

3.    “Ред, законност, безопасност на движението и жалби”

Председател: Жеко Иванов
Заместник-председател: Пламен Иванов
Член: Георги Митев
Член: Златина Иванова 
Член: Танка Тенева

С Решение № 3 по Протокол № 2 от 18.11.2015 г. на ОбС Опан, на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, ОбС Опан възлага на постоянно действащата комисия по „Ред, законност, безопасност на движението и жалби” да изготвя информация по сигнали  за установяване на конфликт на интереси, съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.